NSF ABspeiderne.no

Kunngjøring: Bærums Verk speidergruppes fond

 

I forbindelse med nedleggelse av Bærums Verk speidergruppe ble det i 2006 opprettet et fond til årlig tildeling av midler til beste for speiding i Asker og Bærum krets etter følgende kriterier (vedtatt av kretstinget 2006):

 

  1. Tiltak for å starte opp speiding på steder der det ikke finnes speideraktivitet
  2. Tiltak for å rekruttere speidere til eksisterende virksomhet med få aktive speidere
  3. Midlene brukes til speiderarbeid og lederutvikling i Asker og Bærum krets

 

Gruppene kan søke om inntil 3000,- Kr til et eller flere prosjekter.

Maksimal tildeling er Kr 9.000,- per år, og ingen gruppe kan motta støtte to år på rad.

 

Kortfattet søknad med enkelt budsjett sendes per e-post merket "Bærums Verk-fondet" til Kretskontoret.
Søknadsfrist er 15/9, pengene deles ut på første kretsstyremøte etter dette og kunngjøres på hjemmesidene.