NSF ABspeiderne.no

Tips til ekstra pengestøtte!

 

Som speidere har dere sikkert mange gode ideer. Men visste dere at dere kan søke ekstra penger for å gjennomføre dem?

 

Speidersport-fondet
Speidergrupper kan søke Speidersport om å få speiderdrakt samt enkelt turutstyr (sekk, underlag, sovepose, kniv m.mer) for speidere som ikke selv kan kjøpe dette. Speidergruppen eier utstyret, og låner det ut til speideren. Løpende søkeprosess på telefon til Speider-sport på 404 48 490.

 

Frifond håper vi dere alle har hørt om. Her kan dere få støtte både til fine prosjekter og oppstart av ny gruppe. Per tiden er det søknadsfrist 31/5 og 31/8 hvert år, og man kan totalt søke om Kr 25.000,- til ett eller flere prosjekter.
Forbundet har samlet lenker til dette og andre store støtteordninger som Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen.
Ta en titt, men husk at dere må være medlem av frivillighetsregisteret for å kunne motta støtte de fleste steder!

 

Eckbos legat er en samling av ulike legater som årlig gir støtte blant annet til friluftsliv. Det er løpende søknadsfrist, les mer på legatets hjemmeside.

 

Legathåndboken er en oversikt av de fleste fond og legater i Norge. Årlige utgaver fås kjøpt i bokhandelen, men den nettbaserte søketjenesten er gratis.

 

Askerfondet og Bærumfondet til frivillighet for barn/unge.

Hafslund og Budstikka bestyrer både Askerfondet og Bærumsfondet. Hvert fond har tildeling av 125.000,- Kr per år, gjennom kåringer i mars, juni og november. Søknadsfrist er normalt siste dag måneden før tildeling.

 

Bærums Verk speidergruppes fond

Bærums Verk speidergruppe ble nedlagt i 2006. I den forbindelse ble det opprettet et fond til årlig tildeling av midler til speiderarbeid i Asker og Bærum krets etter følgende kriterier (Sist endret på Kretstinget 2018):

  1. Tiltak for å starte opp speiding på steder der kretsen ikke har aktive speidergrupper
  2. Tiltak for å rekruttere speidere til eksisterende speidergrupper med få aktive speidere i en eller flere enheter (bever, flokk, tropp, roverlag)
  3. Tiltak for lederutvikling som deltagelse på kurs eller lignende

Kretsstyret lyser ut tildeling av midler senest 31/8 per e-post til gruppene samt på kretsens nettsider.

Grupper som ønsker støtte sender en kortfattet søknad, samt enkelt budsjett, per e-post merket "Bærums Verk-fondet" til Kretskontoret i perioden 1/9 - 15/9, med endelig søknadsfrist 15/9.

Tildeling skjer på første kretsstyremøte etter søknadsfrist, og kunngjøres på nettsidene til kretsen.

Den enkelte gruppe kan søke om midler til prosjekt(er) for inntil Kr 3000,- og den samlede tildelingspotten settes til Kr 9000,- per år.

Ingen gruppe kan motta støtte to år på rad, og ingen gruppe kan motta støtte på ny uten at rapport er sendt kretsstyret for forrige prosjekt.